Kruszywa budowlane – rodzaje

utworzone przez  | maj 16, 2022 | Aktualności

Kruszywa budowalne to materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego. Stosuje się je przede wszystkim do produkcji betonów, zapraw oraz do budowy dróg – jednym słowem do najpotrzebniejszych gałęzi gospodarki i cywilizacji – budowy mieszkań i infrastruktury.

W budownictwie kruszywa do produkcji betonu używa się głownie ze skał o dużej wytrzymałości jak granit lub bazalt. Natomiast kruszywa ze skał o niższej wytrzymałości jak wapień, dolomit są stosowane do produkcji niektórych wyrobów betonowych – lastriko i tynków szlachetnych.

Kruszywa budowalne – rodzaje

Najbardziej rozpowszechniony podział ze względu na sposób pozyskania kruszywa to: naturalne i sztuczne. Kruszywa naturalne – są to kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skał lub poprzez przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. Potocznie występujące w środowisku w postaci luźnych okruchów skalnych. Mogą zostać dodatkowo uszlachetniane w wyniku przesiewania i płukania (usuwanie zanieczyszczeń pylistych ). Można pozyskać je przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni, gdzie metodą odkrywkową pozyskuje się potrzebny materiał.

Kruszywa budowalne sztuczne i naturalne

Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe uzyskane przez bezpośrednie
wydobycie oraz łamane otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skał.
Kruszywa sztuczne – są to kruszywa pochodzenia mineralnego są o kruszywa
uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji lub uzyskane w wyniku recyklingu
( uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów jak np. gruz
budowlany). Ciekawostka jest to że parametry wytrzymałościowe betonów
uzyskiwanych z kruszywa z recyklingu nie odbiegają pod względem parametrów w
sposób znaczący, wyniki badań laboratoryjnych udowodniły ze różnica pomiarów
wytrzymałościowych jest na poziome ok. 10%.