Dlaczego warto zamówić kontener na odpady w naszej firmie?

Firma Skiptrans kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania problemów z odpadami w naszym mieście i wszystkie odbierane odpady trafiają w pierwszym rzędzie do miejsc recyklingu oraz segregacji gdzie ponad 50% odzysku zamieniane jest na surowce wtórne a reszta przekazywana jest do utylizacji – na składowiska odpadów.

Takie wymagania stawia nam Unia europejska. Kraje członkowskie mają przyznane normy oraz limity śmieci przyjmowanych na składowiska odpadów oraz procent odpadów poddawanych recyklingowi z coroczną tendencją zwyżkową.

Dobamy o środowisko

Klienci współpracujący z naszą firmą mają pewność że oddawane nam odpady nie trafią bezpośrednio na składowiska – wszystkie śmieci są należycie sortowane i przekazywane firmom które zajmują się przetwórstwem odpadów i obrotem surowcami wtórnymi. Wszystkim wydaje się ze taki proces jest bardzo skomplikowany i podnosi koszty prowadzenia działalności jednak w rzeczywistości jest odwrotnie dlatego ceny naszych usług mogą być konkurencyjne.

Ekologia i recykling odpadów to NASZA wspólna przyszłość!

SAM ZDECYDUJ GDZIE TRAFIĄ TWOJE ODPADY