Sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa

Firma transportowa SKIPTRANS oferuje sprzedaż i dowóz wszelkiego rodzaju materiałów sypkich wykorzystywanych w budownictwie – Wrocław i okolice.

Poniższe ceny nie uwzględniają kosztu transportu, który ustalany jest indywidualnie w zależności od miejsca dowozu.

Sprzedaż piasku

 

 • Piasek kopany 0-15mm (podsypka)
 • Piasek płukany rzeczny 0-2mm
 • Piasek murarski granitowy 0-2mm

Sprzedaż żwiru

 • Żwir 2-8mm
 • Żwir 8-16mm
 • Żwir 16-32mm

Sprzedaż kruszywa

 • Mieszanka mineralno-granitowa 0-31mm
 • Mieszanka mineralno-granitowa 0-63mm
 • Kliniec granitowy 8-31 mm
 • Tłuczeń granitowy 31-63 mm
 • Grys granitowy 2-8 mm
 • Miał granitowy 0-5 mm
Oferujemy transport piasku i tanie kruszywa Wrocław i okolice w ilości do 10ton – możliwości ograniczone maksymalnym załadunkiem.

Ceny za dowóz piasku, żwiru i kruszyw dostępne są telefonicznie.

Koszt transportu może zostać zmniejszony w przypadku połączenia usługi z zamówieniem kontenera na odpady lub gruz budowlany.