Żwiry

Oferujemy dowóz żwirów w ilości do 10 ton – koszt transportu ustalamy indywidualnie (w zależności od lokalizacji i ilości materiału). W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji 2 – 80 mm. Żwir może być pochodzenia morskiego, rzecznego lub jeziornego i jest stosowany jako materiał budowlany i na podłoże do podbudowy dróg lub jako warstwa filtracyjna. Standardowy podział frakcyjny żwiru: 0-2mm; 2-4mm; 2-8mm; 4-8mm; 8-16mm.

Zamów kontener teraz!Czym jest żwir i jak się go wydobywa?

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożona z otoczaków o średnicy większej niż 2 mm (poniżej tej frakcji materiał zaliczany jest do grupy piaskowej). Wydobywany jest w żwirowniach -miejscach odkrywkowych które podlegają ustawie z dnia 4 lutego 1994 – Prawo geologiczne i górnicze. Wszystkie żwirownie w naszym kraju zostały uznane za kopalnie odkrywkowe i podlegają bezpośrednio urzędom górniczym – wymagają stosownych zezwoleń i monitoringu. Działalność żwirowni jest działalnością koncesjonowaną. Ze względu na sposób eksploatacji, złoża możemy podzielić na tak zwane suche i mokre. W żwirowniach wykorzystujących metodę suchą eksploatacja zasobów odbywa się za pomocą koparek, ładowarek i taśmociągów. W przypadku żwirowni wydobywającej kruszywo spod wody eksploatacja złoża jest prowadzona za pomocą koparek linowych i refulerów. Najczęściej żwirownie po zakończeniu eksploatacji zostają zalewane ( powstaje w ten sposób zbiornik wodny zwany bagrem) lub poprzez rekultywacje terenu.  

Żwir Wrocław – najtaniej na rynku!