Piaski budowlane

Oferujemy transport piasków na terenie Wrocławia oraz okolic. Cena za usługę transportową ustalana jest indywidualnie.

Piasek wykorzystywany jest w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków. Piasek jest skałą osadową występująca w postaci luźnej, złożona jest z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm.
Piaski najczęściej występującą w środowisku jako luźne skały osadowe jego złoża znajdują się na znacznym obszarze Polski. Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy, wały piaszczyste, rowy, odsypy boczne, łachy, fale i wstęgi piaszczyste. Pod wpływem procesów diagenezy piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem – również bardzo często wykorzystywany na potrzeby budownictwa.

Zamów kontener teraz!Piasek wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami – tzw. piasek kopany, jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz – tzw. piasek płukany. Pod względem składu mineralnego wyróżniamy następujące rodzaje piasków: kwarcowe, wulkaniczne (główny składnik to pyły i popioły wulkaniczne), wapienne lub węglanowe (główny składnik to kalcyt), polimineralne (różne minerały, np. produkty wietrzenia innych skał) Piasek budowlany Wrocław ! Dla potrzeb budownictwa operujemy bardziej upowszechnionym podziałem na:
  • piaski kopane (podbudowa i utwardzenie podłoża)
  • piaski płukane (wylewki, tynki)

Oferujemy piaski: kopany, murarski, płukany (rzeczny) !