Kruszywa budowlane

Koszt transportu ustalamy indywidualnie, zależy on od lokalizacji i ilości kruszywa.

Najtańsze ceny na rynku !!!

W potocznym zrozumieniu kruszywo jest materiałem sypkim pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowanym przede wszystkim do produkcji betonów , zapraw oraz do budowy dróg – jednym słowem do najpotrzebniejszych gałęzi gospodarki i cywilizacji – budowy mieszkań i infrastruktury. W budownictwie do produkcji betonu używa się głownie kruszyw ze skał o dużej wytrzymałości jak granit lub bazalt. Natomiast kruszywa ze skał o niższej wytrzymałości jak wapień, dolomit są stosowane do produkcji niektórych wyrobów betonowych – lastriko i tynków szlachetnych.

Zamów kontener teraz!Najbardziej rozpowszechniony podział ze względu na sposób pozyskania kruszywa to : naturalne i sztuczne. Kruszywa naturalne – są to kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skał lub poprzez przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. Potocznie występujące w środowisku w postaci luźnych okruchów skalnych. Mogą zostać dodatkowo uszlachetniane w wyniku przesiewania i płukania (usuwanie zanieczyszczeń pylistych ). Można pozyskać je przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni, gdzie metodą odkrywkową pozyskuje się potrzebny materiał. Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe uzyskane przez bezpośrednie wydobycie oraz łamane otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skał. Kruszywa sztuczne – są to kruszywa pochodzenia mineralnego są o kruszywa uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji lub uzyskane w wyniku recyklingu ( uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów jak np. gruz budowlany). Ciekawostka jest to że parametry wytrzymałościowe betonów uzyskiwanych z kruszywa z recyklingu nie odbiegają pod względem parametrów w sposób znaczący, wyniki badań laboratoryjnych udowodniły ze różnica pomiarów wytrzymałościowych jest na poziome ok. 10%.

Kruszywa granitowe Wrocław i okolice !