Ewidencja odpadów- zmiany w przepisach w 2020 roku

utworzone przez | lut 27, 2019 | Aktualności

Z początkiem przyszłego roku ma wejść w życie elektroniczna baza danych gospodarki odpadami (w skrócie BDO). Jest to następstwo projektu nowelizacji ustawy o odpadach, którą poparły w ostatnim czasie komisje sejmowe. Zmiana ustawy związana jest z koniecznością przystosowania się do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zdaniem autorów nowych przepisów, wprowadzenie BDO ma “uszczelnić system” i pomóc walczyć z tzw. szarą strefą. Służyć ma również jako dodatkowe narzędzie dla Inspektoratu środowiska. Sam projekt został złożony w Sejmie dnia 23 listopada 2016 roku i zgodnie z planem zacznie w pełni obowiązywać od 30 czerwca 2020 roku.

Komisji Europejskiej zadecydowała, że Polska może wykorzystywać ponad 1,2 mld euro na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami. Według jej zaleceń w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50 procent odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Obecnie wskaźnik ten wynosi nieco ponad 25 proc.

Informacje, które znajdą się w bazie

Baza ma zawierać dane o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. Planowane jest, że będzie ona zawierać rejestr podmiotów gospodarującymi odpadami, a także dane na temat osiągniętych poziomach zbierania, recyklingu i odzysku. I tak oto będzie można na bieżąco uzyskać informacje na temat ilości zebranych odpadów, ich transportu oraz miejsca ich przetwarzania.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

W planie jest przede wszystkim wprowadzenie kart przyjęcia opadów. Za każdym razem będzie wymagane potwierdzenie przyjęcia odpadów, ich masy. Tym sposobem całkowicie zostaną zastąpione karty zbiorcze wypełniane zaledwie raz w miesiącu.

Nowością będą też dodatkowe obowiązki w sprawie dokumentowania przewozu odpadów. W praktyce ma wyglądać to w ten sposób, że każdemu transportowi odpadów towarzyszyć ma karta przekazania odpadów z konkretnymi danymi takimi jak: numer rejestracyjny pojazdu dokonującego przewozu i dokładna waga.

Następstwa wprowadzenia BDO

Wprowadzenie BDO w konsekwencji prowadzić będzie do znacznie zwiększonej liczby wypełnianych dokumentów i skomplikowania całego procesu rozliczeń firm. Można przypuszczać, że zmiana podniesie koszty prowadzenia działalności. Wprowadzenie nowych przepisów wymusi także konieczność wyposażenie firm mających styczność z odpadami w legalizowaną wagę. Każdy pojazd transportujący odpady koniecznie będzie musiał mieć łączność z internetem.