Jak utylizować sprzęt elektroniczny?

utworzone przez | lip 31, 2019 | Aktualności

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że w naszych domach pojawia się coraz więcej sprzętu elektronicznego. Co jednak zrobić, gdy się zużyją lub staną się niesprawne? Tak jak wiele rodzajów śmieci, odpadów elektronicznych nie można pozbyć się w przypadkowym miejscu. Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa utylizacja sprzętu elektronicznego?

Szkodliwe odpady

Elektroodpady mogą być bardzo szkodliwe, zarówno dla człowieka jak i dla naszego środowiska. Zalegające na ogródkach działkowych, czy w kącie na podwórku po jakimś czasie mogą uwalniać trujące substancje takie jak rtęć, ołów, czy związki bromu. Uwolnione do gleby i wód gruntowych stanowią duże niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i życia.

Nielegalne pozbywanie się odpadów

W grę nie wchodzi przypadkowe pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego. Porzucenie go w lesie, na dzikim wysypisku śmieci czy wyniesienie na standardowy śmietnik jest nielegalne i karane grzywną wynoszącą nawet 5 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) należy oddawać do uprawnionych, zarejestrowanych odbiorców. Muszą oni posiadać odpowiednie zaplecze techniczne oraz zezwolenia na zbieranie, magazynowanie i transport złomu elektronicznego.

Jaki sprzęt oddawać do utylizacji?

Odpady elektroniczne podlegające specjalnej utylizacji zawsze oznaczone są graficznym znakiem przekreślonego kosza na śmieci. ZSEE, jakie podlegają utylizacji to między innymi:

  • zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny,
  • przyrządy medyczne,
  • zużyte baterie,
  • automaty do napojów, bankomaty,
  • chłodziarki, pralki, grzejniki elektryczne,
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, jak np.: odkurzacze, żelazka,
  • sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny,
  • sprzęt audiowizualny, jak np.: radio, kamera,
  • elektronarzędzia – wiertarki, piły.

Jak wygląda utylizacja sprzętu elektronicznego?

Sklepy sprzedające urządzenia elektryczne i elektroniczne mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt przy zakupie nowego. Pracownicy, którzy dostarczają sprzęt do klientów, również zajmują się odebraniem starego i zużytego. Co więcej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, również sklepy o powierzchni przekraczającej 400 m2 zobligowane są do nieodpłatnego przyjmowania elektrośmieci, nawet jeśli osoba oddająca sprzęt nie ma zamiaru kupić nowego.

Określoną ilość śmieci przyjmują również lokalne PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tego rodzaju punkty znajdują się w każdej gminie w Polsce.