Kruszywa budowlane – recykling

utworzone przez | maj 16, 2022 | Aktualności

Kruszywa budowlane i ich recykling jest popularną alternatywą dla tradycyjnych kruszyw. Coraz więcej firm kładzie nacisk na ochronę środowiska i korzystanie z bardziej zrównoważonych źródeł. W budownictwie najlepszym na to przykładem jest kruszywo budowlane z recyklingu.

Jak powstają kruszywa z odpadów budowlanych?

Kruszywa budowlane i drogowe z recyklingu powstają w wyniku ponownego przetwarzania materiałów. Pozyskiwane są z nadwyżek nieużytych materiałów lub odpadów budowlanych, jak na przykład gruz. Kruszywo budowlane z recyklingu wymaga procesu ponownego przetworzenia, który musi spełnić określone standardy.

Kruszywa budowlane z recyklingu korzyści

Dzięki kruszywom budowlanym z recyklingu chronimy środowisko i oszczędzamy. Wraz ze wzrostem kosztów wydobywanych kruszyw i poprawą standardów produktów, kruszywa z recyklingu, stają się korzystną i wygodną alternatywą. Standardowo resztki kruszywa trafia na wysypisko. Ponowne wykorzystanie kruszywa budowlanego z recyklingu jest bardzo korzystne z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich.

Ekologia

Recykling kruszywa budowlanego jest przyjazny dla środowiska. Ich stosowanie jest niezbędne dla postępu oraz rozwoju branży budowlanej w dążeniu do obniżenia emisji spalin. Wszechstronność kruszywa budowlanego z recyklingu pozwala na ich szerokie zastosowanie – mogą zastępować beton i cement. Dla przykładu wydobywanie żwiru wymaga ogromnych zasobów i jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Pozbycie się nadmiaru piasku i żwiru potrzebnego do budowy wymaga usunięcia całej roślinności. Dzięki recyklingowi żwiru czy piachu z placów budowy, zapotrzebowanie na dalsze wydobycie jest mniejsze.

Zrównoważony rozwój

Dla przykładu kruszywo z recyklingu betonu zapewnia zrównoważony rozwój, recykling kruszywa budowlanego zmniejsza ilość składowisk odpadów. Zastosowanie kruszywa budowlanego z recyklingu zmniejsza zapotrzebowanie na „pierwotne kruszywo” i proces jego pozyskania. Recyklingowi odpadów budowlanych może zostać poddany każdy osadzony nadmiaru materiału.

Kruszywa budowlane z recyklingu zastosowanie

Kruszywa budowlane z recyklingu stosuje się do wielu rodzajów konstrukcji budowlanych i drogowych. Dzięki procesowi selekcji i przesiewania oraz zmniejszenia ich wielkości, kruszywo wykorzystuje się do wielu celów. Jest to beton na chodniki, podjazdy, krawężniki i fundamenty mostów.