Lista odbieranych odpadów

utworzone przez | maj 23, 2017 | Podstrony

Kody odbieranych odpadów:

 • 03 01 05 – Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir
 • 07 02 13 – Odpady tworzyw sztucznych
 • 10 11 12 – Szkło odpadowe
 • 12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza
 • 12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
 • 12 01 05 – Odpady z toczenia tworzyw sztucznych
 • 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
 • 17 01 02 – Gruz ceglany
 • 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych
 • 17 01 07 – Odpady z betonu, gruzu ceglanego i ceramicznrgo
 • 17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 01 82 – Inne wyżej niewymienione odpady
 • 17 02 01 – Drewno
 • 17 02 02 – Szkło
 • 17 02 03 – Tworzywa sztuczne
 • 17 03 80 – Odpadowa papa
 • 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 – Aluminium
 • 17 04 03 – Ołów
 • 17 04 04 – Cynk
 • 17 04 05 – Żelazo i stal
 • 17 04 06 – Cyna
 • 17 04 07 – Mieszaniny metali
 • 17 04 11 – Kable
 • 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 17 06 04 – Materiały izolacyjne
 • 17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 • 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu