Problem z gruzem bez recyklingu

utworzone przez | lut 19, 2024 | Aktualności

Powinniśmy być bardziej świadomi wpływu, jaki nasze odpady wywierają na planetę. Kiedy konstrukcja zostaje wyburzona, gruz budowlany musi zostać wywieziony, ale często oznacza to zapełnienie wysypisk śmieci produktami, które się nie rozkładają. Na całym świecie każdego roku wydobywa się z ziemi ponad 7 miliardów ton kruszywa na potrzeby produkcji betonu. Praktyka ta wyczerpuje zasoby ziemi. Wydobywanie surowców mineralnych natomiast przyczynia się do zanieczyszczenia wody i powietrza.

Jakie są skutki gromadzenia gruzu i odpadów?

Recykling gruzu może mieć pozytywny wpływ na nasze zasoby naturalne. Niestety 75% czystych odpadów z placów budowy, takich jak beton, drewno i cegły, trafia bezpośrednio na składowiska. Tradycyjny transport czystego gruzu na składowiska jest kosztowny, a niewłaściwe gospodarowanie tymi produktami nie tylko stanowi zagrożenie dla środowiska, ale także ryzyko dla zdrowia publicznego. Składowiska mogą zanieczyścić glebę i wodę. Przyciągają szkodniki i gryzonie, wydzielając nieprzyjemny zapach. Posiadanie składowisk śmieci w pobliżu Twojej nieruchomości może obniżyć wartość gruntu i potencjalnie spowodować problemy zdrowotne mieszkańców.

Nie wszystkie nadają się do recyklingu

Nie wszystkie materiały budowlane nadają się do recyklingu, a zanieczyszczone lub niebezpieczne odpady należy prawidłowo utylizować. Dotyczy to między innymi azbestu, sprzętu elektronicznego i odpadów medycznych. Transport odpadów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalistycznego pojazdu oraz certyfikatu transportowego. Nielegalne składowanie odpadów przemysłowych, które nie trafiły do wyznaczonych składowisk odpadów, może skutkować karami finansowymi. Gruz z recyklingu z wybranych materiałów, można ponownie wykorzystać w fundamentach, podbudowie dróg, ścieżkach dla pieszych, itd. Korzystanie z materiałów budowlanych, pochodzących z recyklingu, jest też opłacalnym rozwiązaniem. Produkty pochodzące z recyklingu, takie jak piasek, kruszywa regenerowane i podsypka drogowa mają również wysoką jakość. Dlatego wybierając tę ​​opcję, wybierasz właściwie.

Skontaktuj się ze Skiptrans jeśli planujesz remont, budowę lub porządki. Wywieziemy gruz i odpady z placów budowy oraz posesji. Pracujemy na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy do kontaktu!