Recykling gruzu budowlanego- na czym polega?

utworzone przez  | sty 24, 2019 | Aktualności

W naszym kraju obecnie produkujemy około 3 miliony ton gruzu rocznie. Jest to odpad budowlany, w grę nie wchodzi więc wyrzucenie odpadów do zwykłego kosza na śmieci. Za jego wyrzucenie w nieprzeznaczone do tego miejsce grozi kara grzywny. Co więc należy z nim zrobić? Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się gruzu po remoncie czy budowie domu jest zatrudnienie specjalistów. Nie tylko wezmą na siebie jego wywóz, lecz także zajmą się recyklingiem gruzu.

Jak wygląda recykling gruzu?

Recykling gruzu budowlanego to zazwyczaj kilkuetapowy proces. Zaczynając od separowania materiału, wstępnego sortowania, po kruszenie (dzieląc gruz na 3 grupy: gruz czysty, gruz zmieszany oraz gruz zanieczyszczony), separację magnetyczną zbrojenia oraz sortowanie. Aby gruz uległ recyklingowi, potrzebne są do tego procesu specjalne maszyny. Najważniejsze z nich to przesiewacz i kruszarka. Przesiewacz pozwala na przesianie gruzu, oddzielając od niego drewno, metal oraz innego rodzaju zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu odpadów budowlanych gruz trafia do kruszarki (dostępnej w trzech rodzajach: szczękowej, udarowej oraz walcowej), która rozdrabnia go do dowolnej postaci. Gruz, który przeszedł przez oba etapy, jest uznawany za pełnowartościowe kruszywo budowlane i w pełni nadaje się do sprzedaży. Ich właściwości nie różnią się bowiem od właściwości materiałów naturalnych. Po zakończeniu procesu zaledwie 10% z odpadów nie są zdatne do ponownego wykorzystania.

Korzyści z recyklingu gruzu budowlanego

Dzięki recyklingowi przede wszystkim zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska. Pozwala również zmniejszyć koszty, które ponoszą firmy budowlane. Obecnie w ponad 80% wykorzystują gruz z recyklingu. Żwir gruboziarnisty często jest wykorzystywany np. do budowy parkingów. Inne odpady budowlane używane są jako materiał wypełniający przy budowie fundamentów, podbudowa dróg i chodników. Również jako składnik mieszanek i grysów do asfaltu i betonu. Ograniczają również wydatki firmy na transport gruzu budowlanego.

Potrzeba recyklingu szybko rośnie. Spowodowane jest to przede wszystkim zmianą przepisów Unii Europejskiej. Co roku wprowadza ona coraz wyższe wymogi dotyczące składowania odpadów i ich recyklingu. Co istotne, koszty związane z ich składowaniem ciągle rosną. Dlatego bardziej ekonomicznym rozwiązaniem staje się recykling odpadów budowlanych i ich ponowne wykorzystanie.

Zamów kontener teraz!