Recykling metali – wpływ na środowisko

utworzone przez | sie 29, 2023 | Aktualności

Potrzeba efektywnego zarządzania zasobami i zrównoważonej produkcji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, aby chronić Ziemię. Żeby sprostać temu wymogowi, potrzebujemy perspektywy skupiającej się na cyklu, która pozwoli nam dostrzec pierwotną przyczynę kryzysów i da nam klucze do prawdziwych zmian. Należy również zmienić postrzeganie i elementy systemu zarządzania w przedsiębiorstwach. W tym celu potrzebujemy współpracy między firmami i spojrzenia uwzględniającego maksymalizację użyteczności i zysku. Mianowicie gospodarka o obiegu zamkniętym w skali makro oparta na produktach, nadających się do recyklingu i ponownego użycia.

Patrząc na najnowsze badania w zakresie recyklingu i ochrony środowiska, widzimy, że surowcem o największym potencjale recyklingowym jest metal. Ale czy recykling metali jest naprawdę realną alternatywą ekstrakcji metali? Tak! W przeciwieństwie do tworzyw sztucznych i szkła, stopień recyklingu i potencjał metali są dość wysokie, a zyski uzyskane z recyklingu złomu są również znaczące. Dlaczego więc warto poddawać recyklingowi złom?

W jaki sposób recykling metali pomaga chronić środowisko?

Aby zrozumieć rynek recyklingu złomu i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie: Czym jest recykling złomu?

Złom to metale odpadowe, takie jak części pojazdów lub pozostałości budowlane, które można poddać recyklingowi w celu uzyskania nowych produktów. W związku z tym recykling złomu polega na odzyskiwaniu metali z produktów wycofanych z eksploatacji oraz ich ponownym przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu jako surowca. Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez jakiejkolwiek degradacji sprawia, że ​​przemysł recyklingu złomu jest istotnym filarem zrównoważonej gospodarki, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i efektywne wykorzystanie zasobów.

Stal to jedyny główny materiał, który jest w stanie sprostać wymaganiom gospodarki o obiegu zamkniętym w makroskali. Aż 85–90% wyrobów stalowych jest już poddawanych recyklingowi. W końcu trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można wykorzystać zasoby bardziej efektywnie niż złom, skoro prawie wszystko działa w oparciu o model „zbieraj odpady”!

Recykling złomu i trzy filary zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone działania kształtują się na trzech filarach międzycyklicznych: środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Oczywiście usługi recyklingu złomu również spełniają te istotne elementy zrównoważonego rozwoju. Zobaczmy więc jakie.

Ekonomiczne: ponieważ zrównoważony rozwój środowiska w biznesie stał się konieczny, firmy zaczęły przywiązywać wagę do recyklingu. Oferuje on setki nowych możliwości zatrudnienia, od poziomu lokalnego po skalę międzynarodową. Co więcej, są to zielone miejsca pracy, czyniące gospodarkę i modele produkcji przyjazne dla środowiska. Ponadto jednym z obszarów najbardziej dotkniętych pandemią była produkcja stali, a ceny stali stale rosną. Niestety oczekuje się, że ceny w kolejnych latach pozostaną wysokie. Ponieważ infrastruktura niezbędna do przejścia na zieloną gospodarkę również wymaga dużo stali! Zatem do zielonej gospodarki możemy przejść ekologicznymi i opłacalnymi metodami.

Społeczne: jak stwierdzono, branża recyklingowa z dnia na dzień otwiera zielone obszary zatrudnienia. W tym kontekście kieruje społeczeństwami w zakresie nawyków związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją. W rezultacie, w miarę wzrostu recyklingu metali, każda osoba odniesie z tego korzyści społeczno-ekonomiczne.

Przejście na gospodarkę ekologiczną i o obiegu zamkniętym może być zakorzenione w transformacji od społeczeństwa. Najważniejszymi filarami są świadomość i powszechne praktyki recyklingu. Trendy w branży recyklingu złomu zachęcają jednostki do aktywnego udziału w tym procesie, ponieważ metal jest obecny w życiu każdego człowieka.

Środowisko: biznes związany ze złomem i rynek recyklingu złomu już zapewniają znaczne korzyści dla środowiska. Menedżerowie kierują recyklingiem metali, kierując się zasadą oszczędzania zasobów naturalnych i energii. Dzięki metalom nadającym się do ponownego wykorzystania zapobiega się gromadzeniu się ich na wysypiskach śmieci, a metale, które znikają z natury po dziesięcioleciach, zamiast zanieczyszczać środowisko, tworzą nowe zasoby. Ponadto emisję składowisk można również zminimalizować poprzez recykling, a cenne zasoby naturalne można wykorzystać do znacznie bardziej wartościowych prac.

Znaczenie recyklingu złomu dla zrównoważonej przyszłości jest oczywiste, ale w jaki sposób można poddać recyklingowi metal? Co dzieje się ze złomem w centrach recyklingu i wcześniej?

Techniki recyklingu metali

Zanim złom trafi do punktów recyklingu metalu, przechodzi staranny proces gromadzenia i sortowania. Ale jakie rodzaje złomu można poddać recyklingowi? Chociaż wszystkie metale, z wyjątkiem zawierających substancje toksyczne, można poddać recyklingowi, to metale o najwyższym wskaźniku recyklingu to metale żelazne, takie jak stal węglowa, oraz metale nieżelazne, czyli miedź i aluminium. Gdzie zatem gromadzone są te wszystkie metale i gdzie można je poddać recyklingowi? Jakie są etapy przerobu złomu? Wyjaśnijmy!

  • Zbiórka: pierwszym krokiem jest zebranie wszystkiego, co zawiera metal nadający się do recyklingu. Można zobaczyć firmy zajmujące się tą branżą lub wydzielone metalowe pojemniki do zbiórki. Jednak najczęstszą metodą byłoby składowanie złomu, czyli złomowisko. Miejsce recyklingu złomu to miejsce, w którym gromadzone są metale odpadowe i pośredniczone w sprzedaży podmiotom zajmującym się recyklingiem złomu. Jeśli zastanawiasz się, jakiego rodzaju składowiska złomu przyjmują, nie martw się! Rodzaj nie ma znaczenia, o ile zbierzesz dużo odpadów metalowych. Ponadto, jeśli zamierzasz rozpocząć działalność związaną z recyklingiem złomu, zacznij planować otwarcie składowiska metalu!
  • Sortowanie: sortowanie jest pierwszym krokiem w centrach recyklingu, w którym określa się stopień przydatności metali do recyklingu i przeprowadza się kontrolę jakości. W tym celu metale są oddzielane w strumieniu od innych odpadów. Ale jak segregować złom? Na przykład metalowe części kabli są usuwane i oddzielane od tworzyw sztucznych. Następnie ponownie rozdzielili się według swego rodzaju i czystości.
  • Przetwarzanie: kolejnym krokiem w systemie zarządzania złomem jest wyciskanie, rozdrabnianie lub zagęszczanie odpadów. Ponieważ złom musi ponownie się skurczyć i zająć mniej miejsca, aby zbliżyć się do pierwotnego stanu.
  • Topienie: jest to jeden z etapów, na którym należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ każdy metal należy stopić w innym piecu, ponieważ każdy z nich ma inne właściwości i wymaga różnych temperatur. Mimo to jest to łatwiejsze niż wydobywanie!
  • Oczyszczanie: dzięki metodom takim jak elektroliza nie pozostawiają żadnych zanieczyszczeń i stara się osiągnąć najwyższą jakość.
  • Zestalanie: teraz kolej na stopione metale najwyższej jakości, aby ostygły i można je było nadać kształt pożądany przez klientów. Złom przenoszony na przenośnik taśmowy pozostawiany jest do ostygnięcia, gdzie ulega zestaleniu. Następnie są one kształtowane zgodnie z zapotrzebowaniem, aby ponownie zostać wykorzystane jako surowiec.
  • Transport: to ostatni krok dla zakładów recyklingu złomu. Złom jest pakowany według rozmiaru i kształtu i wysyłany do fabryk w celu skonstruowania nowych produktów.

Bez skutecznego biznesplanu dotyczącego recyklingu złomu i zoptymalizowanych praktyk wysoki potencjał złomu zostałby utracony. Dlatego najpilniejszą potrzebą światowego rynku recyklingu złomu jest nowoczesny system gospodarki odpadami, który zapewni płynny przepływ procesów ze składowisk złomu do zakładów recyklingu metali, czyli Skiptrans!

Jeśli posiadasz złom i metal skontaktuj się z nami. Wywóz złomu Wrocław ze Skiptrans odbywa się zawsze w ekologiczny sposób, a złom tafia w odpowiednie miejsca, gdzie jest ponownie przetwarzany. Zadzwoń do nas, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic!